CLB Hiệu Suất (Hành trình 1 năm)

Phan Vinh Quang

(0)

14.998.000đ

Train The Trainer

Phan Vinh Quang

(0)

20.000.000đ

Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

Phan Vinh Quang

(0)

998.000đ

Thuyết Trình Bằng Cả Trái Tim

Phan Vinh Quang

(0)
10.000.000đ
8.998.000đ

Các gói khóa học

Combo Kỹ Năng Dành Cho Doanh Nhân

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
12.998.000đ

Combo Kiến Thức Nền Tảng Cho Người Mới Bắt Đầu

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

15.000.000đ
9.998.000đ