Hoạch Định Chiến Lược Cuộc Đời

Phan Vinh Quang

(0)

2.998.000đ

CLB Hiệu Suất (Hành trình 1 năm)

Phan Vinh Quang

(0)

14.998.000đ

Train The Trainer

Phan Vinh Quang

(0)

20.000.000đ

Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

Phan Vinh Quang

(0)

998.000đ

Thuyết Trình Bằng Cả Trái Tim

Phan Vinh Quang

(0)
10.000.000đ
8.998.000đ

Các gói khóa học

Combo 2 - Xây Dựng Mối Quan Hệ Hoà Hợp

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

15.998.000đ
12.998.000đ

Combo 1 - Tối Ưu Hoá Hiệu Suất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1


5.998.000đ

Combo 3 - Nam Châm Hút Tiền

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 1


25.998.000đ

New Life Club

Combo 35 khóa học

Giảng viên: 3


99.998.000đ