ULTIMATE MARKETING

Đỗ Trường An
0 đánh giá 38 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

ULTIMATE MARKETING

Nội dung khóa học

 • Bài 1:
 • Bài Tập 1
 • Bài 2: 151:35
 • Tài liệu Buổi 2
 • Bài 3:
 • Bài tập & Tài liệu Buổi 3
 • Bài 4: 113:55
 • Tài liệu Buổi 4
 • Bài 5: 119:04
 • Tài khoản + Tài Liệu Khủng được đóng gói hoàn chỉnh

Thông tin giảng viên

Đỗ Trường An
39 học viên 2 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Làm Chủ Đồng Tiền
Phan Vinh Quang
(0) 1 học viên
2.000.000đ
Trường Kinh Doanh Du Kích
Phan Vinh Quang
(0) 38 học viên
Bán Hàng Từ Tâm
Phan Vinh Quang
(0) 38 học viên
2.998.000đ
3.998.000đ
(-26%)
Bán Hàng Trên Facebook
Phan Vinh Quang
(0) 38 học viên
998.000đ
1.998.000đ
(-51%)
3.998.000đ 6.998.000đ -43%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 6 giờ 24 phút
Giáo trình: 10 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC