ULTIMATE MARKETING

Đỗ Trường An
0 đánh giá 66 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

ULTIMATE MARKETING

Nội dung khóa học

 • Bài 1: 160:21
 • Bài Tập 1
 • Bài 2: 151:35
 • Tài liệu Buổi 2
 • Bài 3: 78:09
 • Bài tập & Tài liệu Buổi 3
 • Bài 4: 113:55
 • Tài liệu Buổi 4
 • Bài 5: 119:04
 • Tài khoản + Tài Liệu Khủng được đóng gói hoàn chỉnh

Thông tin giảng viên

Đỗ Trường An
67 học viên 2 khóa học
- Manager Marketing

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Mật Mã Tiền Bạc
Phan Vinh Quang
(0) 46 học viên
Làm Chủ Đồng Tiền
Phan Vinh Quang
(0) 55 học viên
2.000.000đ
Trường Kinh Doanh Du Kích
Phan Vinh Quang
(0) 68 học viên
Bán Hàng Từ Tâm 1.0 (Pre-training)
Phan Vinh Quang
(0) 72 học viên
3.998.000đ
Bán Hàng Trên Facebook
Phan Vinh Quang
(0) 66 học viên
998.000đ
1.998.000đ
(-51%)
3.998.000đ 6.998.000đ -43%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 10 giờ 23 phút
Giáo trình: 10 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC