Combo 1 - Tối Ưu Hoá Hiệu Suất

Đăng ký tham gia
 • Tối Ưu Hoá Hiệu Suất (Trị giá 4.998.000 VNĐ)
 • Thiết Kế Lại Đời Mình (Trị giá 2.998.000 VNĐ)
 • Hoạch Định Chiến Lược Cuộc Đời (Trị giá 2.998.000 VNĐ)
 • Sách Điện Tử Thiết Lập Mục Tiêu Đỉnh Cao (Trị giá 998.000 VNĐ)
 • Tài Liệu 12 Nguyên Tắc Vàng Trong Thiết Lập Mục Tiêu (Trị giá 398.000 VNĐ)
 • Tối Ưu Hoá Hiệu Suất (Trị giá 4.998.000 VNĐ)
 • Thiết Kế Lại Đời Mình (Trị giá 2.998.000 VNĐ)
 • Hoạch Định Chiến Lược Cuộc Đời (Trị giá 2.998.000 VNĐ)
 • Sách Điện Tử Thiết Lập Mục Tiêu Đỉnh Cao (Trị giá 998.000 VNĐ)
 • Tài Liệu 12 Nguyên Tắc Vàng Trong Thiết Lập Mục Tiêu (Trị giá 398.000 VNĐ)

Giảng viên

 • Phan Vinh Quang

  Trainer / Sáng lập học viện AQ Academy

  Trainer Phan Vinh Quang

  Người đã từng...
  - Hỗ trợ hơn 35.000+ người thiết lập và tăng tốc hành trình đi đến mục tiêu trong suốt 5 năm vừa qua.
  - COACH trực tiếp cho 500 người về Thiết Lập Mục Tiêu - Biến mục tiêu trở nên rõ ràng đến không tưởng chỉ trong 60 phút với thông điệp: " Hãy cho tôi 60 phút, tôi sẽ cho bạn 1 bản kế hoạch rõ ràng của 364 ngày 23 giờ còn lại trong năm".
  - ‎Tổ chức khoá học OFFLINE về Thiết Lập Mục Tiêu quy mô lên đến hàng nghìn người và nhận được 100% phản hồi tích cực từ học viên.
  - ‎Là Chủ Tịch HĐQT của học viện đào tạo kỹ năng thực chiến AQ Academy, giảng viên online của Unica.
  - ‎TOP 100 Doanh nhân văn hóa ASEAN 2019
  - TOP 100 Doanh Nhân Tiêu Biểu 2018
  Tôi tự hào là giảng viên hướng dẫn về kỹ năng thiết lập mục tiêu siêu hiệu quả với những kết quả thực tế từ học viên trên khắp cả nước, cả online và offline trong suốt nửa thập kỹ qua. Với giáo trình hoàn toàn khác biệt, vì tôi là 1 người làm thực chiến chứ không đi theo lý thuyết suông.

Đăng ký học

Học phí

5.998.000đ