Chính Sách & Quyền Riêng Tư

Dưới đây là chính sách quyền riêng tư của AQ nhằm tuân thủ quyền riêng tư về bảo mật thông tin mà chúng tôi có thể thu thập được trong quá trình vận hành website.

1. Lưu trữ dữ liệu thông tin

Giải pháp xây dựng hệ thống online của chúng tôi được tổ chức và quản lý bởi: Getresponse. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng cho phép chúng tôi quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình đến bạn.

Thông tin và dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua trung tâm lưu trữ dữ liệu của Getresponse tùy thuộc vào nơi mà bạn thực hiện giao dịch hoặc tương tác. Họ lưu trữ thông tin của bạn ở một máy chủ bảo mật phía sau tường lửa.

2. Chính sách hoàn tiền

AQ hiện tại không áp dụng chính sách hoàn tiền với bất cứ sản phẩm nào mà chúng tôi cung cấp. Mỗi khi bạn đăng ký hoặc mua hoặc thanh toán bất cứ một sản phẩm nào của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu những chính sách của chúng tôi.

3. Chính sách bảo mật một số thông tin định danh người dùng

AQ sẽ không cho thuê hoặc bán các dữ liệu người dùng định danh và chưa định danh ngoại trừ trường hợp có yêu cầu phản hồi giấy triệu tập, tòa án hoặc các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp tòa án tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để bảo vệ các tài sản của AQ, bên thứ ba hoặc một cộng đồng lớn. Nếu bạn là một người dùng đăng ký tại website của AQ và đã cung cấp email cho AQ, AQ có thể sẽ thỉnh thoảng gửi cho bạn các email thông báo về các tính năng mới, xin phản hồi hoặc đơn giản là cập nhật với bạn tình hình của AQ và các sản phẩm hoặc sự kiện của chúng tôi.

Nếu bạn gửi một yêu cầu (thông qua email hoặc một hệ thống phản hồi nào đó), chúng tôi sẽ có quyền công khai nó nhằm giúp làm sáng tỏ hoặc phản hồi tới yêu cầu của bạn hoặc đồng thời giúp những người dùng khác. AQ sẽ áp dụng tất cả các phương pháp đo lường cần thiết thích hợp để bảo vệ người dùng từ những truy cập không có thẩm quyền, người dùng giả mạo hoặc phá hoại thông tin người dùng định danh hoặc chưa định danh.

4. Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù phần lớn các thay đổi đều sẽ là những thay đổi nhỏ, AQ có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư qua các lần khác nhau và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của AQ. AQ khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra thông tin này để không bỏ lỡ bất cứ cập nhật thay đổi chính sách nào. 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về thông tin cá nhân hoặc chính sách này, vui lòng liên hệ:

info@aqgroup.vn

Cập nhật lần cuối: 27 tháng 10 năm 2018

>